Изказване на г-н Роберт Джераси, Председател на Централния Израелтянски духовен съвет на 25.01.2015 г. (видео)

Изказване на г-н Роберт Джераси, Председател на Централния Израелтянски духовен съвет на 25.01.2015 г.