Изказване на Посланичката на държавата Израел в България, Нейно Превъзходителство госпожа Ирит Лилиан 24.01.2016 г. (видео)

Изказване на Посланичката на държавата Израел в България, Нейно Превъзходителство госпожа Ирит Лилиан 24.01.2016 г.