Изказване г-н Йосиф Меламед, главен секретар на Организацията на евреите в България “Шалом”

Изказване г-н Йосиф Меламед, главен секретар на Организацията на евреите в България “Шалом” 28.01.2018г.