Изказване на доц. Албена Танева, преподавател в СУ “Св.Климент Охридски”, катедра Публична администрация 2016 г. (видео)

Изказване на доц. Албена Танева, преподавател в СУ “Св.Климент Охридски”, катедра Публична администрация 2016 г. (видео)