Категория: Uncategorized

  • Изказване на г-н Ури Резник

    Уважаеми г-н Председател на Районната организация на евреите „Шалом” в София, Уважаеми официални гости, Уважаеми дами и господа, Историческата дата, която честваме днес, бележи края на чудовищния нацистки режим. На […]